Home

Het werkterrein van Veduma Medisch Adviseurs omvat de advisering over medische aspecten in particuliere of publieke verzekeringen.

Adviezen worden verstrekt aan verzekeringsmaatschappijen, schaderegelingsbureaus, advocaten en diverse (semi-) overheidsinstellingen.

Naast het verzorgen van medisch advies houdt Veduma zich ook bezig met het organiseren van opleidingen en nascholing voor medici en andere professionals. Verder is Veduma betrokken bij het opstellen van beleidsafspraken en richtlijnen binnen het werkveld van medisch adviseurs.

Veduma treedt regelmatig voor rechtbanken op in het kader van deskundigenonderzoek.

Sinds begin 2018 hebben wij een apart telefoonnummer voor de afdeling AOV: 0880066888

Comments are closed.

Onze aandachtsgebieden

  • letselschade
  • medische aansprakelijkheid
  • medische schadeverzekeringen
  • beroepsziekten
  • werkgeversaansprakelijkheid

Ervaren medisch adviseurs

Wij beschikken over een team van ervaren medisch adviseurs met uiteenlopende achter- gronden en specialisaties. Een tandheelkundig adviseur maakt deel uit van het team.

Deskundigheidstraining

Veduma is actief op het gebied van medische training voor professionals op het gebied van letselschade. Veduma neemt ook op actieve wijze deel aan het ontwikkelen van criteria en werkwijzen.

Consulenten

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van medisch specialisten die worden ingezet bij zeldzame en complexe medische vraagstukken.