Werkwijze

De medisch adviseurs van Veduma werken volgens een vast format, zodat de opbouw van de adviezen herkenbaar en constant is. Daarbij wordt voldaan aan binnen de branche geldende richtlijnen en beroepscodes. De adviezen worden schriftelijk of, desgewenst, per e-mail uitgebracht.

Het staat de opdrachtgever vrij om te citeren uit het advies, danwel het advies van de medisch adviseur integraal door te sturen aan wederpartijen. Veduma streeft er naar om binnen maximaal 3 weken na ontvangst van medische correspondentie, advies uit te brengen.

Kernwaarden van Veduma zijn: efficiency, kwaliteit, zorgvuldigheid, uniformiteit, oplossingsgerichtheid en snelheid.

Desgewenst kan Veduma zorgdragen voor het verzamelen van de medische informatie, het opstellen van vraagstellingen en het verzorgen van expertiseverzoeken.